Dostavník - Autoškola Ivo Matzenauer ukončila k 1.1.2017 svou činnost